Příčiny nemocí jinak

15.12.2014 09:00

Lidské jednání velmi ovlivňuje zdravotní stav člověka. Dalo by se říci,že toto jednání je základem oslabování lidského organismu, spolu s nesprávným využíváním životních sil a nevhodnou stravou se projevuje vnitřní nerovnováhou a nemocí. Určitý orgán nám najednou více či méně vypoví službu a omezí nás. Špatným jednáním je nejprve zasažena energie, vyzařování člověka navenek i směrem k sobě, posléze pak jeho tělesná schránka (např. žaludeční vřed.)

Nejlepší je najít kořen nemoci v jednání, ve smýšlení člověka a tělo podpořit ve změnách k lepšímu vhodnou stravou, masážemi, cvičením. Vliv jednání na vznik nemocí není u všech chorob stejný. Například při objevení cyst a nádorků v oblasti pánve je podíl jednání na jejich vzniku velmi výrazný. Naopak u nevolnosti může být zastíněn požitím zcela nevhodné a zkažené stravy. Na druhé straně může u člověka, který něco vnitřně velmi odmítá (např. přijmout nepříjemné rozhodnutí nadřízeného, u dětí podrobit se vůli rodičů), nastat zvracení i po požití organismem běžně přijímané a poměrně vhodné stravy.

Pokora, klid mysli a smíření, o to usilujte ,pak pochopíte. Nalezení příčiny vzniku nemoci v jednání je mnohdy cennější než mírné zlepšení, než krátkodobé zastavení a potlačení zdravotních potíží velmi intenzivní léčbou.

Účinky jednání na člověka závisí též na jeho duševním rozvoji. Drsný muž s životem naplněným tvrdou prací, kamarády, komercí, ovládaný svými živočišnými pudy, těžko uslyší jemné varování svého srdce. Vše přehlíží, a když onemocní, tak je to většinou dáno nutkavou potřebou zastavit ho. Jemnější stvoření,např. většina žen, jsou k varování, které jim život skrze tělo dává, vnímavější. Teoreticky jsou více nemocné avšak prakticky se dožívají vyššího věku, neboť více poslouchali rad svého vnitřního hlasu a citu. Jednat silou se nikdy nevyplácí. Klid, pohoda a naslouchání radám životu napomáhá.

Člověk ale snadno onemocní, když příliš rozdává z toho, co patří jemu.

Výdej a příjem musí být v rovnováze.