Imunitní systém pohledem čínské medicíny

06.06.2019 23:19

Charakteristickým rysem je celostní přístup k pojetí zdraví člověka. Pochopení, že člověk a jeho tělo podléhá stejným principům a zákonům, jako příroda kolem nás. Musíme se znovu naučit vnímat člověka jako nedílnou součást přírodního prostředí. Imunitní systém představuje jeden z nejdůležitějších funkčních mechanismů odpovídající za náš zdravotní stav. 

Ve východní medicíně pracujeme spíše se symbolikou a vychází z filozofie a tak trochu i z poetiky. Základním elementem je QI (čchi), což můžeme volně přeložit jako energie. Tato energie proudí sítí drah, které jsme nazvali meridiány. Jednoduše řečeno, lidské zdraví je vlastně stav čchi a schopnost, udržovat si ji přiměřeně silnou a harmonickou ve vztahu ke svému okolí.

Imunitní systém je v podstatě tzv. obranná čchi. Její síla představuje aktuální odolnost organismu. Lidé s dobře fungujícím imunitním systémem mají mnohem lepší „mechanismus obrany“ nejen proti nemocem. Jsou adaptabilnější a imunní i proti každodenním okolnostem jako jsou špatné vztahy, pomluvy a stres. Tato obranná čchi totiž proudí na povrchu těla a možná i trochu nad ním a můžeme si představit, že pokud je dostatečně silná, odráží doslova vše, co by mohlo člověku ublížit. 

Pentagram

Jak bylo řečeno, východní medicína pracuje se symbolikou. Jedním ze základních vyjádření těchto symbolů je pentagram. V něm najdeme pět základních prvků a energií. Podle teorie ke každému prvku náleží určitý orgán.

Dřevo (játra a žlučník) představují naše prožívané emoce. Hlavně zlost, kterou můžeme obracet i sami proti sobě. Nadmíra těchto emocí může způsobit např. autoimunní poruchy – imunitní systém poškozuje sám sebe.

 

Oheň (srdce a tenké střevo) je také o prožívání. Je to o radosti a lásce, jak hodně ji umíme dávat i přijímat. Radost a láska nejsou emoce v pravém slova smyslu. Je to něco, co je mnohem hlubší součástí našeho bytí. Jejich prožívání a vnímání je velmi důležité pro správné fungování autonomního nervového systému.

 

Země (slezina, žaludek) je hlavně o jídle. Slezina je z pohledu obranyschopnosti jeden z nejdůležitějších orgánů. Jemné esence, které jsou získávány z potravy, pak putují do plic a zajišťují výživu pro celý organismus. Slezina nemá ráda chlad a vlhko. Miluje, když jí dáváme teplou potravu. Z pohledu čínské medicíny to však není jen o teplotě dle stupňů celsia, ale čínská dietetika popisuje i tzv. povahu potravin. Např. mléko má povahu chladnou a vlhkou a to slezina nemá ráda. Toto téma by však bylo na samotný článek. Ještě jedna věc slezinu oslabuje. A to je nadměrné přemýšlení. Naše nezastavitelná a často zacyklená mysl je destrukcí pro obranyschopnost. Slezina také často představuje lpění na minulosti, na vzpomínkách, ale i na věcech. Při cestě za silnou obranyschopností je nutné se zbavit minulosti, a to jak v hlavě, tak ve skříni.

 

Dalším prvkem je kov (plíce a tlusté střevo). Plíce jsou základním tvůrcem WEI QI (obranné čchi). Z pohledu mnoha celostních přístupů známe, že střevo důležitým elementem imunitního systému. Je to však hlavně proto, že je to párový orgán křehkých plic. Mnohdy však problémy již začínají o krok dříve, ve zmíněné slezině, která má plíce vyživovat. Plíce jsou také o dechu. O jeho hloubce a kvalitě, vědomém dýchání, kdy dech otevře prostor pro správné proudění čchi.

Plíce jsou spojeny s kvalitou dýchání a otevírají se do nosu. Dýchání představuje naši schopnost přijímat život. Pokud se nedokážeme nadechnout do celého těla, nedojdeme k naplnění. Dostatečně hluboký dech dodá tělu krom kyslíku i spoustu energie, která posílí vnitřní orgány, dráhy a cévy a navíc i ochranný štít. Tato ochrana pomáhá tělu ke zvýšení odolnosti k vnějším vlivům, kterými mohou být chlad, vítr nebo vlhko. Pokud jim otevřeme bránu, snadno nám způsobí nachlazení, rýmu, chřipku či závažnější onemocnění. Dech tvoří most mezi myslí a tělem. Pomůže nám, abychom dokázali žít přítomností, být bdělí v každém okamžiku. 

Tlusté střevo odstraňuje odpady z těla. Správná funkce napomáhá vypouštění starých křivd, situací, kdy jsme se mohli zachovat jinak, chyb, které jsme si uvědomili i zranění, která nám někdo způsobil. Zácpa na fyzické úrovni je spojena s držením na úrovni psychické. I pokud se držíte starých bolestných vzpomínek, jste náchylnější k nachlazení, protože tělo si drží odpady, kterých mělo možnost se zbavit. Čím větší zátěž tělo má, tím pravděpodobnější je, že onemocní. V tomto případě by se nejspíš objevila rýma nebo zánět dutin. Držení vede k vlhkosti a hlenům, které nebudou pouze ve střevě, ale objeví se i v nosních dutinách.

Element vody (ledviny a močový měchýř), energetický orgán, který ždímeme nedostatkem spánku, nadměrným výkonem a malým odpočinkem. Žijeme v době zaměřené na výkon a těžko hledáme klid. Nějakou dobu to naše ledviny kryjí. Každému jinak déle. Vyčerpali jste si někdy kontokorentní účet? Pak víte, jak je těžké ho doplnit. Přesně takto je to s ledvinami. Vyčerpáváme si v nich svůj životní kontokorent. Bez životní změny pak k uzdravení prostě nedojde.