Dýchání

13.01.2014 00:00

 

Dýchat můžeme různými způsoby se zapojením různých svalů. Pokud způsob práce svalů při dýchání není ideální, vzniká určitá svalová nerovnováha, tedy nevyrovnané napětí svalů trupu, a to ovlivňuje držení páteře.

Správným dýcháním udržujeme hrudník, tedy žebra a hrudní páteř, pohyblivé.

Nevhodným způsobem dýchání se přestává hrudník rozvíjet do stran, hrudní páteř tuhne, nejčastěji v kyfóze – vyhrbení, a to zásadně ovlivňuje postavení bederní a krční páteře,

Nejčastější chybou je tzv. horní typ dýchání, který používá hodně lidí. Při něm s každým nádechem svaly krku zvedají hrudník nahoru, břicho je jen pasivně vtahováno dovnitř, svaly bederní páteře napomáhají zvedání hrudníku tím, že prohýbají bederní páteř.

Hrudník se v tomto případě vůbec nerozpíná do šířky. Žebra se tak stávají nepohyblivými, zablokují se ve špatném postavení. Dochází zde tedy k chronickému přetěžování krčního a bederního úseku páteře a zvýšení napětí svalů této oblasti, což způsobuje bolesti. Zároveň také celý hrudník a hrudní páteř tuhne. Tato nepohyblivost musí být nutně vykompenzována opět v krčním a bederním úseku páteře, které tímto trpí. Důsledkem tohoto typu dýchání není jen omezená kapacita plic, protože horním dechem naplníme jen horní laloky plic, ale i vznik bolestivých syndromů, blokád a výhřezů plotének jak krční, tak i bederní páteře.

 

Správné dýchání

Při dýchání by měla pracovat bránice jakožto hlavní nádechový sval. Tato svalová přepážka mezi hrudní a břišní dutinou, vypouklá nahoru, se při nádechu oplošťuje, klesá dolů a tím stlačuje břišní orgány. Břicho se mírně rozestupuje do stran, ne jen dopředu, ale i do boků a dozadu.

Prakticky: Snažíme se nadechnout tzv. do břicha.

- Lehneme si na záda nebo se posadíme na židli, ruce si položíme na břicho.

- Při klidném nádechu se zavřenými ústy si představíme, že chceme břicho nafouknout. Nádech vedeme do dutiny břišní, ne do hrudníku.

- Nezvedáme ramena, horní polovina těla se nehýbe.

- Nádech by měl být plynulý, nepřerušovaný.

- Výdech je klidný, plynulý.

Při pravidelném tréninku, který můžete provádět kdykoliv a kdekoliv cítíte, jak se vaše správné dýchání prohlubuje, celkově je tělo i mysl klidnější, vyrovnanější.

Abyste docílili tohoto dechu, musíte zapojit nejen bránici, ale je potřeba přidat práci pánevního dna a hlubokých břišních svalů. Je to právě spolupráce těchto svalů v koordinaci s dechem, co udržuje naši páteř ve správném postavení a tudíž bez bolestí a blokád. Bránice společně s břišními svaly zafixují spodní žebra, takže hrudník se nemůže zvedat nahoru, ale rozšiřuje se do stran. Pružnost hrudníku je tedy udržována každým nádechem. Navíc zároveň posilujeme břišní svaly. :-)